DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem!”

Genel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem!”

@devapartisi Genel Başkanı @alibabacan ile Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı #İstanbul #Milletvekili @myeneroglu#GüçlendirilmişParlamenterSistem‘ önerisini kamuoyu ile paylaştı!

#AliBabacan:

“Gazi Meclisimizin yetkilerininin budandığı, yargı bağımsızlığı neredeyse yok edildiği bir sürecin sonuçlarını yaşıyoruz. Taraflı Cumhurbaşkanlığı Sistemi tarihimize ‘gerileme dönemi’ olarak geçti. Ciddi bir demokratik gerileme dönemi yaşıyoruz.”

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in, ülkemizi içinde bulunduğu çoklu kriz ortamından çıkartacak en önemli araçlardan birisi olduğunu biliyoruz.”

“Köklü demokrasi tarihimiz gerçekten çok badireler atlattı. Bugün farklı bir demokratik gerileme sürecinin içindeyiz. Önerdiğimiz sistemde bize güç veren, milletimizin her daim demokrasiden yana duran ferasetle hareket etmesidir.“

“Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme davet ediyoruz. Bu davetimiz; özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasi içindir.”

“Amacımız asla geçmişte uygulanan tekçi, merkeziyetçi, çoğunlukçu ve vesayetçi sistemlere geri dönmek değildir. Eski sistemin eksik demokrasisiyle yetinmeyeceğiz.”

“İfade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerinin önündeki bütün engelleri kaldıracağız.”

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararların derhal yerine getirilmesini güvence altına alacağız.”

“Yürütmenin yasama üzerinde kurduğu tahakkümü kıracağız. Meclis’in yasama ve denetleme fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayacağız.”

“Yasamayı güçlendirirken yürütmeyi zayıflatmayacağız. Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulundan oluşan bir yürütme organı oluşturacağız. Yürütmeye dair icrai yetkilerin bakanlar kurulu tarafından kullanılmasını sağlayacağız.”

“Partili cumhurbaşkanı uygulamasına son vereceğiz.”

“Anayasa Mahkemesi’nin etkinliğini artırmak ve bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla da gerekli her türlü düzenlemeleri yapacağız. Mahkemeye bireysel başvuru hakkının kapsamını genişleterek temel hak ve özgürlükleri daha güçlü bir şekilde teminat altına alacağız.”

#MustafaYeneroğlu:

“Öngördüğümüz siyasal sistem, evrensel değerler çerçevesinde tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı; bireylerin ve sivil toplumun güçlendirildiği açık ve demokratik bir toplum düzenidir.”

“Medyanın tekelleşmesine engel olacak, AA ve TRT’yi doğru, tarafsız ve bağımsız haber almayı sağlayacak şekilde yeniden yapılandıracağız.”

“Torba kanun uygulamasına ve Cumhurbaşkanının kanunları veto etme yetkisine kesinlikle son vereceğiz.”

“Gensoru yöntemini kabul ederek bu yöntemi hükûmet istikrarsızlığına yol açmayacak şekilde düzenleyeceğiz.”

“Halkın oylarını yok sayan kayyum uygulamasına son vereceğiz. Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının geçici olarak görevden alınmaları kararında yetkinin yargı organında olmasını sağlayacağız.”

“HSK‘nın Hakimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu olarak ikiye ayrılmasını ve bu kurulların üyelerinin en az yarısının TBMM tarafından seçilmesi öngörmekteyiz.”


Haberi Paylaş: https://www.ktrhaber.com/?p=3153

Genel, Gündem, Siyaset, Türkiye, Video Galeri