AK Parti ve MHP Gen. Bşk. Yrd. Hayati Yazıcı ile Feti Yıldız, TBMM’de ortak basın toplantısı düzenledi: “Seçim barajının %7’ye indirilmesini teklif ediyoruz!”

Foto Galeri

AK Parti ve MHP Gen. Bşk. Yrd. Hayati Yazıcı ile Feti Yıldız, TBMM’de ortak basın toplantısı düzenledi: “Seçim barajının %7’ye indirilmesini teklif ediyoruz!”

AK Parti ve MHP’nin imzasını taşıyan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de düzenledikleri ortak basın toplantısında 15 maddelik kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaların gündem olduğunu hatırlatan Yazıcı, gazetecilerin konuya ilişkin yaptığı haberlere işaret ederek, “Hemen hemen her şeyi söylediniz. Sizleri de tebrik ediyorum.” dedi.

Kanun teklifi ile yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesini teklif ettiklerini belirten Yazıcı, Milletvekili Seçimi Kanunu’na, “İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak bu maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır.” hükmünün ekleneceğini bildirdi. Yazıcı, bu kapsamda D’Hondt sisteminin uygulanmasını önerdiklerini söyledi.

Yazıcı, Siyasi Partiler Kanunu’ndaki siyasi partilerin seçimlere katılmalarına ilişkin “TBMM’de grubu bulunması” hükmünün metinden çıkarılmasını teklif ettiklerini ifade ederek, “Siyasi partilerin, takip eden her seçimde, seçime girerken bu maddede öngörülen örgütlenme oranında kongre işlemlerini yapmış olmalarının aranmasını, en azından bir defa tolere ederek öngörmüş bulunuyoruz.” dedi. Yazıcı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nda yapılacak değişiklikle düzenlemeyi de buna uygun hale getireceklerini kaydetti.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da düzenlenen il seçim kuruluna ilişkin yeni bir düzenleme öngördüklerini anlatan Yazıcı, “Buna göre, il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yedek üyelerinin, birinci sınıfa ayrılan hakimler arasından, adli yargı Adalet Komisyonunca kura seçmek suretiyle belirlenmesine ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Birinci sınıfa ayrılmış hakim yoksa bu defa kıdemli esasına göre bu işlemi Adalet Komisyonunun icra edeceğine ilişkin düzenleme getiriyoruz.” açıklamasını yaptı. Yazıcı, benzer düzenlemeyi ilçe seçim kurulları için de teklif ettiklerini kaydetti.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a, “Sandık kuruluna üye bildirme hakkı olan bir parti; oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremez.” hükmünün ekleneceğini bildiren Yazıcı, böyle uygulamalar olduğunu, uygulamadan doğan bu sorunun giderilmesini önerdiklerini dile getirdi.

Yazıcı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a, “Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak seçimlerde, birinci fıkra gereğince yerleşim yeri adresine göre oluşturulan bir yıl önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme işlemleri yapılır” hükmünün ekleneceğini, bunun mahalli idarelerde rasyonaliteyi korumak için önerdikleri bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Hayati Yazıcı, böylece teklifle, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak seçimlerde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan bir yıl önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme işlemleri yapılacağını kaydetti.

“Seçmen kütüğünden düşmeyi önlemeyi hedefliyoruz”

Yazıcı, düzenlemeyle “adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde gözükmeyenlerin, en son seçmen olduğu adrese göre seçmen listelerine kaydedileceğini” teklif ettiklerini bildirdi.

Seçme ve seçilme hakkının, demokratik hakların başında yer aldığını belirten Yazıcı, bu anlamda vatandaşların seçmen kütüğünden düşmesini önlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a, “Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde gözükmeyenler ise en son seçmen olduğu adreslerine göre seçmen listelerine kaydedilecek” ibaresinin ekleneceğini anlatan Yazıcı, “Adres Kayıt Sistemi’ne göre, adrese yeni kişiler kaydedildiğinde eski kayıtlılar otomatik olarak devre dışı kalıyor. Kişi orada kayıtlı olduğunu zannederken bakıyor ki orada devre dışı kalmış. Bu sorunu gidermiş oluyoruz.” diye konuştu.

Kanun teklifinin 11’inci maddesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum düzenlemesi yapılacağını ifade eden Yazıcı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 65’inci maddesinin başlığı “Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar” başlığını taşıyor, yeni sistemde başbakan olmadığı için bunu “bakanlar” şeklinde yeniden düzenleyeceklerini bildirdi.

Hayati Yazıcı, t​​​​eklifin 12’nci maddesiyle Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 32’nci maddesine, “Seçim sonucuna göre, ilk sırada yer alan muhtar adayı seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç bir ay içinde belgelendirmesi halinde kendisine seçim kazandığına dair ilçe seçim kurulunca mazbata verilir. Aksi halde ikinciye, daha sonra üçüncüye ve nihayet seçilme ehliyetine sahip aday bulunana kadar bu işlem yapılır.” hükmünün eklenmesini önerdiklerini kaydetti. Yazıcı, bu kapsamda muhtar seçimlerinin sık sık iptal edilmesi suretiyle seçimlerin yenilenmesi gibi yanlış bir uygulamayı ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.


Haberi Paylaş: https://www.ktrhaber.com/?p=3670

Foto Galeri, Siyaset, Türkiye